Agrarisch Natuurbeheer

 

In 1999 hebben we deelgenomen aan het erfbeplantingsproject "het Limburgse Erf".

Er zijn gemengde hagen aangeplant, singels aangelgd, kastanje en notenbomen geplant en een hoogstam boomgaard gerealiseerd.

In 2003 is aan weerszijde van het reeds bestaande bod, een nieuw gevarieerd bos aangeplant, met daarin veel bloeiende en besdragende soorten die een geleidelijke overgang van open naar bos teweeg brengt.

Passend in dit gebied. Sinds 2006 hebben we de status Landgoed gekregen.

 

Door zelf te genieten van het mooie groen om ons heen, zijn we steeds bewuster met de natuur omgegaan en zien we er veel moois voor terug.

 

Momenteel beweiden onze zoogkoeien de open graslanden thuis,

maar ook in natuurgebieden Wellenstein (Limburgs Landschap) en Keversbroek (Natuurmonumenten).


Onderhoudswerkzaamheden beplanting
We houden ons bezig met afrasteren, wilgen knotten, aanplanten, opschonen van beken,

dunnen/afzetten van houtwallen/singels en uitmaaien van de weilanden.
We verrichten ook onderhoudswerkzaamheden voor natuurorganisaties.

Dieren
Door het plaatsen van broedkasten creƫren we broed-gelegenheid voor tal van vogels

waaronder de steenuil, de torenvalk, de boomkruiper, mezen, enz.

Ook weidevogels als de kievit en de scholekster zijn bij ons te gast.

Spechten zitten vaak in de eikenlanen, en 's nachts krijgen we bezoek van de das.

Ook rond de vijver is het aantrekkelijk voor planten en dieren . Zelfs het ijsvogeltje wordt gesignaleerd.
Op het landgoed staan enkele bijenkasten. De bijen zorgen voor de bestuiving van bloemen

en planten en verzamelen heerlijke honing.